Career

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

เป็นบริษัทในเครือ ADVANTA ซึ่งมีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกดำเนินธุรกิจด้านงานวิจัย ผลิต และจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมากว่า 41 ปีเป็นบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงและมั่นคง ผลตอบแทนรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ


เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย - 1 อัตรา ( Sales Promotion Officer )

คุณสมบัติ

1. เพศชาย

2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาส่งเสริมการเกษตร , สาขาวิชาพืชไร่ หรือเกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

5. สามารถขับขี่รถยนต์ได้

6. อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7. สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

ลักษณะงาน

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

2. กระจายสินค้าในพื้นที่

3. ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการสมัครงานมีดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาเอกสารสำคัญทางทหาร เช่น สด. 8 หรือ สด. 43
4. สำเนาวุฒิการศึกษา
5. ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
6. สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งใช้รถในการปฏิบัติหน้าที่)
7. resume (เอกสารแนะนำตัว เช่น ทักษะทางภาษา หรือคอมพิวเตอร์ งานอดิเรก เป็นต้น) 
8. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1 นิ้ว 2 รูป

___________________________________________________________________________________________________________________________
สนใจสมัครด้วยตนเอง หรือส่งจดหมายสมัครงานมาได้ที่ ฝ่ายบริหารและบุคคล
บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
เลขที่ 1 หมู่ 13 ถ.พหลโยธิน ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120
โทร. : 0-3626-6316-9 แฟกซ์ : 0-3626-6508

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ pkullawong@upl-ltd.com

 
Group Companies