CSR

แปซิฟิคฯ ร่วมสนับสนุนหมวกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฏาคม

แปซิฟิคฯ...

เนื่องด้วยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...

แปซิฟิคฯ อบรมนักศึกษา สปป.ลาว

แปซิฟิคฯ อบรมนักศึกษา สปป.ลาว

คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด...

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษา

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษา

คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด...

แปซิฟิคฯ มอบทุนนักเรียนเรียนดีนาฏศิลป์ไทย

แปซิฟิคฯ มอบทุนนักเรียนเรียนดีนาฏศิลป์ไทย

คุณอรุณี สุรสังกาศ หัวหน้างานธุรการ...

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ...

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ของ...

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน

แปซิฟิคเมล็ดพันธ์ุ มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน คุณยงค์ยุทธ ปานสูง...

แปซิฟิคมอบทุนการศึกษา

แปซิฟิคมอบทุนการศึกษา

คุณพาโชค พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ...

แปซิฟิคฯ สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาเกษตร

แปซิฟิคฯ สนับสนุนทุนการศึกษานักศึกษาเกษตร

คุณยงค์ยุทธ ปานสูง ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด คุณเชษฐา นุกูลโรจน์...

แปซิฟิคฯ ร่วมออกบูธ งานวิ่ง รพ.พระนารายณ์

แปซิฟิคฯ ร่วมออกบูธ งานวิ่ง รพ.พระนารายณ์

แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ฯ ร่วมออกบูธ แจกจ่ายข้าวโพดข้าวเหนียวสามสี เบอร์...

Group Companies