แปซิฟิคฯ ร่วมสนับสนุนหมวกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฏาคม

แปซิฟิคฯ ร่วมสนับสนุนหมวกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฏาคม

เนื่องด้วยโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

จะจัดงานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ วันที่ 28 กรกฏาคม

โดยแปซิฟิคฯ ร่วมสนับสนุนหมวกไว้สำหรับแจกจ่ายเด็กนักเรียนและประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าว จำนวน 300 ใบ ณ พื้นที่บ้านสบมาง ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562